Български | English
 

Регистрирана на: 23.04.2008;

Удостоверение № 118

Пререгистрирана 11.01.2012

Удостоверение № 118-2

 

 

За Контакти

Адрес: София,

ул. " Марагидик" 10-А, партер

гр.Бургас, жк. Изгрев, бл.109, вх.А, ет.3

Телефони:

тел./факс 028732904 ; 0894/329940; 0888/148792 - София;

0889/639639 - Бургас

Email:

beler_medikal@abv.bg; beler_med@mail.bg

belamed@abv.bg; beler_kan@mail.bg

 

Добре Дошли!

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Обучения по безопасност и здраве :  Следващо задължителното обучение на длъжностни лица , отговарящи за безопасност и здраве при работа , съгласно Наредба РД 07-02/2009г.  ще се проведе на 30.06. 2016 г.

Записване до 28.06.2016 г. За информация : тел. 028732904 или 0888148792 ;

е-майл :beler_med@mail.bg

Организиране, Анализ и Оценка на резултатите от профилактични Медицински прегледи още...

      Оценка на риска


За изготвяне на Оценка на Риска СТМ „ Белер медикъл” има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процесът по изготвянето включва следните етапи:

   • Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете;

   • Идентифициране на рисковете;

   • Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;

   • Препоръки за намаляване и контрол на рисковете;

   • Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска и анализа на риска.
   

Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.